WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Only for adults. Anyone below the age of 21 is prohibited from buying e-cigarette.

Sự đổi mới
sự nhiệt tình
cống hiến

Sự đổi mới
sự nhiệt tình
cống hiến

Puffmi, được thành lập vào năm 2021, là một thương hiệu vaping sáng tạo đang lên.Với sự phát triển và cải tiến liên tục của công nghệ vape, chúng tôi cố gắng mang lại trải nghiệm vaping phi thường cho khách hàng của mình.Quan điểm đa dạng được đánh giá cao trên toàn cầu.Chúng tôi tôn trọng những người có tín ngưỡng, chủng tộc và màu da khác nhau.Bên cạnh cam kết đóng góp tích cực cho xã hội, chúng tôi còn khuyến khích mọi người ngừng hút thuốc để có lối sống tốt và lành mạnh hơn.Với sự công nhận rộng rãi về các sản phẩm và thương hiệu của mình, chúng tôi đã xây dựng được cơ sở khách hàng gồm hơn 30 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Puffmi, được thành lập vào năm 2021, là một thương hiệu vaping sáng tạo đang lên.Với sự phát triển và cải tiến liên tục của công nghệ vape, chúng tôi cố gắng mang lại trải nghiệm vaping phi thường cho khách hàng của mình.Quan điểm đa dạng được đánh giá cao trên toàn cầu.Chúng tôi tôn trọng những người có tín ngưỡng, chủng tộc và màu da khác nhau.Bên cạnh cam kết đóng góp tích cực cho xã hội, chúng tôi còn khuyến khích mọi người ngừng hút thuốc để có lối sống tốt và lành mạnh hơn.Với sự công nhận rộng rãi về sản phẩm và thương hiệu của mình, chúng tôi đã xây dựng được cơ sở khách hàng với hơn 30 triệu khách hàng trên toàn cầu.

Hợp tác với Tập đoàn quốc tế SMOORE

biểu ngữ2

Mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với SMOORE International củng cố cam kết của Puffmi trong việc cung cấp các thiết bị vaping chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Được thành lập vào năm 2009, SMOORE là công ty hàng đầu toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ vaping với công nghệ R&D tiên tiến và năng lực sản xuất mạnh mẽ.Vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, SMOORE International Holding Limited đã công bố IPO tại Hồng Kông (Mã chứng khoán: HK6969).

SMOORE đã thiết lập các tiêu chuẩn an toàn của riêng mình từ năm 2020 theo hướng dẫn đánh giá rủi ro của US EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường).Ngoài các yêu cầu về an toàn của Chỉ thị Sản phẩm Thuốc lá (TPD) của EU và AFNOR của Pháp, SMOORE 3.0 bao gồm tất cả các thử nghiệm PMTA, bao gồm cả an toàn vật liệu và an toàn hơi.Do đó, tất cả các sản phẩm của Puffmi đều được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và môi trường rất nghiêm ngặt.

Mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với SMOORE International củng cố cam kết của puffmi trong việc cung cấp các thiết bị vaping chất lượng cao cho người tiêu dùng.

SMOORE được thành lập vào năm 2009, là công ty hàng đầu toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ vaping với công nghệ R&D tiên tiến, năng lực sản xuất mạnh mẽ. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, SMOORE International Holding Limited đã công bố IPO tại Hồng Kông (Mã chứng khoán: HK6969).

SMOORE đã thiết lập các tiêu chuẩn an toàn của riêng mình từ năm 2020, phù hợp với hướng dẫn đánh giá rủi ro của US EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường).Ngoài các yêu cầu về an toàn của Chỉ thị Sản phẩm Thuốc lá (TPD) của EU và AFNOR của Pháp, SMOORE 3.0 bao gồm tất cả các thử nghiệm PMTA, bao gồm cả an toàn vật liệu và an toàn hơi.Do đó, tất cả các sản phẩm của puffmi đều được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và môi trường rất nghiêm ngặt.